Namen te strani je predstavitev religij in ne vdiranje v človekovo prepričanje. Vir podatkov je bil najden na spletu in je grafično ter oblikovno bolje predstavljen. Žal je ime avtorja neznan.

SLOVARČEK

Advent(prihod) Štirje tedni, ko se kristjani pripravljajo na božič in se spominjajo prerokb iz Stare zaveze o prihodu Mesije.

Angeli V judovstvu, krščanstvu in islamu so to nebeška bitja. Često predstavljajo različne vrline, kot so usmiljenje, in delujejo kot božji odposlanci.

Apokalipsa Beseda, ki se uporablja v Bibliji za konec sveta.

Apostoli Dvanajst prvih učencev, ki jih je izbral Jezus, nekatere krščanske veroizpovedi pa štejejo mednje tudi Pavla.

Armagedon V krščanstvu je to kraj, kjer se bo med apokalipso bila poslednja bitka med dobrim in zlom.

Asketi Ljudje, ki razvijajo svojo duhovno rast, s tem da se odpovedujejo običajnemu udobju, npr. redovniki in redovnice.

Božji Nanaša se na Boga ali boga; svet, posvečen.

Cerkev Stavba, ki jo uporabljajo za bogoslužje katoličani, pravoslavci, anglikanci in nekatere druge krščanske skupnosti. Izraz se nanaša tudi na občestvo kristjanov, ki sestavljajo Cerkev.

Cerkven (eklezialen) Nanaša se na krščansko duhovščino in cerkveno organizacijo.

Čaščenje prednikov Religije na Daljnem vzhodu in v Afriki pogosto s posebnimi obredi častijo prednike. Mislijo, da včasih v človekovem življenju predniki posredujejo v dobrem in v slabem.

Čistost Duhovna in/ali fizična neomadeževanost. Preden začnejo verniki moliti, pogosto skušajo doseči čistost s posebnimi ohredi, npr. z umivanjem ali s spovedjo.

Črni kamen Meteorit, ki je postavljen v Kaabi v Meki, in ga muslimani često poljubljajo. Izročilo pravi, da ga je Džibril podaril Ibrahimu.

Doktrina Sistem teorij z določenega področja. Pouk o verskih resnicah.

Druidi Svečeniki keltske religije.

Duhovi Duše mrtvih; sile in bitja v naravi.

Duhovščina Uradniki krščanske Cerkve.

Ekumenizem Gibanje, ki želi združiti vse kristjane po svetu.

Etika Nauk o tem, kako naj se človek vede.

Fatva Odločitev muslimanskega pravnika na temelju določenega islamskega zakona.

Ghat V Indiji so to stopnice, ki vodijo do svete reke. Goreči ghat je kraj na vrhu stopnic, kjer hindujci upepeljujejo umrle.

Guru Verski učitelj, posebno v hinduizmu in sikhizmu.

Himna Verska pesem.

Ikona V pravoslavni Cerkvi je to podoba Jezusa, Marije ali svetnikov, ki je naslikana na les in velja za sveto.

INRI Latinska okrajšava, ki pomeni Jezus iz Nazareta, kralj Judov. Rimljani so jo nabili na križ, na katerem je bil križan Jezus.

Kapela Stranski prostor, namenjen za molitev; stavba za bogoslužje, ki jo uporabljajo nekonformistične skupine kristjanov.

Keltska religija V predrimskih časih je bila to vera Keltov na zahodu britanskega otočja (posebno v Walesu in na Irskem) in v Bretanji v Franciji.

Koptska Cerkev Krščanska smer, ki veruje v enost Boga, ne v Sv. Trojico. V glavnem je znana v Egiptu, a tudi v Etiopiji, Armeniji in Siriji.

Krivoverstvo (herezija) Mnenje ali nauk, ki ni v skladu z uradno priznano religijo.

Mati božja Marija, Jezusova mati.

Milenarizem Pripadniki verujejo, da se bo Kristus vrnil na zemljo in na njej kraljeval tisoč let.

Milost Ljubezen in pomoč, ki jo Bog daje človeštvu v obliki zveličanja, ali pa je samo odgovor na molitev.

Misticizem Iskanje združitve z Bogom ali drugo duhovno silo, npr. s premišljevanjem ali meditacijo.

Mit Pripoved, ki uporablja simbole za razmišljanje o skrivnostih, kot npr. nastanek sveta.

Mnogoboštvo (politeizem) Verovanje v več bogov.

Monoteizem Verovanje v enega Boga.

Morala Nauk, ki določa, ali je neko dejanje pravilno ali napačno.

Mučenec Oseba, ki so jo ubili ali mučili zaradi njenega verskega prepričanja.

Mufti Muslimanski pravnik.

Mula Spoštovan muslimanski učitelj ali pravnik.

Malik Slika ali kip, ki naj bi imela nadnaravno moč. Včasih nekateri grajajo vernike drugih veroizpovedi, da so "malikovalci", kar naj bi pomenilo, da častijo podobe, namesto da bi verovali v abstraktnega Boga.

Novodobne religije Pred kratkim nastale religije, ki upajo, da bo prišla nova doba in prinesla mir in slogo. Nagibajo se k starodavnim virom kot podlagi za vero; pogosto se zanimajo za okolje, psihoterapijo in človekove sposobnosti.

Obrezovanje Odstranitev prepucija (kožice na dečkovem spolnem udu). Ta obred opravljajo posebno judje in muslimani. Vzrok zanj naj bi bil eden od božjih zakonov.

Odveza V krščanstvu je to božje odpuščanje grehov; odvezo da duhovnik.

Panteizem Nazor, da sta svet in vsa narava božja oziroma sveta.

Pekel Kraj ali stanje trpljenja tistih, ki so grešili.

Privrženec (vernik) Privrženec je oseba, ki je predana svoji veri in vdano izpolnjuje njene nauke.

Pogan Malikovalec.

Posveten Ni verski. Mnoge družbe veljajo za bolj posvetne kot verske (npr. Velika Britanija).

Prerok Tisti, ki naj bi ga izbral Bog, da izpoveduje in razodeva svetu njegovo voljo.

Preseljevanje duš (transmigracija) Posmrtni prehod duše v drugo telo; reinkarnacija, ponovno rojstvo.

Pridigati Širiti versko prepričanje skupaj z moralo.

Pudža Hindujski verski obred, praznik.

Red Skupnost redovnikov ali redovnic, ki živijo po istih verskih pravilih in v strogi pokorščini.

Relikvija Del telesa, oblačila ali lastnine mrtvega svetnika; posoda, v kateri se hranijo ti predmeti, je relikvarij.

Ritual Obred, bogoslužje.

Sadhu Hindujska sveta oseba (običajno moški), ki je zapustila svojo skupnost, da. bi postala asket.

Spiritizem Verovanje, da lahko živi vzpostavijo stike z duhovi umrlih, posebno prek posrednikov, ki se imenujejo mediji.

Spoved Obred v katoliški Cerkvi, pri katerem vernik pove svoje grehe duhovniku in jih obžaluje. Duhovnik podeli verniku odvezo in naloži manjšo pokoro.

Sprava V judovstvu in. krščanstvu je to sprava ali "soglasje" z Bogom; to naj bi dosegli s pokoro za grehe.

Svetniški sij (avreola) V umetnosti je to svetleči se kolobar, upodobljen nad glavo ali okrog glave Boga ali svetnika.

Sveti obred niti Obred za nekatere hindujske dečke, ko so dovolj stari za verske obrede. Dobijo pletcnico iz treh niti, ki jo morajo vedno nositi.

Svetišče Sveta stavba ali kraj.

Šema Judovska verska izjava, ki vsebuje tri odlomke iz Postave (Tore in se začne:"Poslušaj, o Izrael, Gospod je samo eden.", (Šema pomeni v hebrejščini poslušaj.)

Tempelj Stavba, v kateri se opravlja bogočastje.

Teologija Veda o Bogu ali bogovih.

Teologija osvoboditve Teorija, da je kakršnokoli zatiranje (politično, družbeno, ekonomsko) v nasprotju s krščanstvom, saj so ljudje pred božjim obličjem vsi enaki. Izhaja iz Južne Amerike.

Transcendentalna meditacija Oblika meditacije po vzoru hindujske, ki je zelo priljubljena v zahodnih državah. Mnogi z njo poskušajo premagovati duševne in telesne obremenitve.

Transsubstanciacija Verovanje v katoliški Cerkvi, da se kruh in vino pri obhajanju evharistije spremenita tako, da je v njiju navzoč Kristus. Ta sprememba naj bi se zgodila s posredovanjem duhovnika; kako se to zgodi, je skrivnost.

Upepelitev Običaj sežiganja mrtvih, namesto pokopavanja. Nekatere religije imajo upepelitev za bolj skladno z zakoni o čistosti. Svoje mrive upepeljujejo hindujci, budisti in sikhi.

Utelešenje ali učlovečenje (inkarnacija) Stanje, ko Bog ali duša pridobi fizično obliko. Jezus velja za utelešenje krščanskega Boga.

Večnost Neskončen čas, brez začetka in konca; brezčaanost.

Veroizpoved Uradno priznana vera, pogosto izpričana pri verskih obredih.

Vice V katoliškem in pravoslavnem krščanstvu je to kraj ali stanje, kjer se duša umrlega s pokoro za svoje grehe pripravlja na nebesa.

Vikar Duhovnik v anglikanski Cerkvi.

Zakrament Pomemben krščanski obred, kot evharistija in krst.

Zlato obdobje v preteklosti Za avstralske domorodce je to čas, ko naj bi njihovi predniki hodili po svetu in ustvarjali vse, kar je na njem.

Zlo Hudobija, greh; nasprotje od dobrega.

Zveličanje Odrešitev duše pred posledicami grehov. Kristjani verujejo, da jih je Jezus s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil njihovih grehov.